OndernemendGroen maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten

Start van de pagina
Sla de navigatie over, ga direct naar de inhoud

Green Deal Award en Green Deal Runner Up Award 2014
©

Green Deal Award en Green Deal Runner Up Award 2014

15-08-2014 In november worden de Green Deal Award en de Green Deal Runner Up Award uitgereikt. De awards zijn het initiatief van de Green Deal Board. De Green Deal Award 2014 gaat naar een Green Deal die op succesvolle wijze is afgerond. De Runner Up Award is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende lopende Green...

lees verder

Rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt energiefabriek

15-08-2014 Waterschap Vechtstromen maakt van haar rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hengelo een Energiefabriek. Binnenkort begint zij met de bouw van een thermische...

lees verder

Sloewarmte distribueert restwarmte van raffinaderij in Vlissingen

15-08-2014 Op 1 juli is SLOEWARMTE BV opgericht. De start van dit bedrijf is een resultaat van de Green Deal Zeeland. De oprichters, Zeeland Seaports, Evides Industriewater...

lees verder

GREEN DEALS

CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten

Het kabinet wil de ontwikkeling en het gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten bevorderen. Bijvoorbeeld door bestaande instrumenten breder onder de aandacht van consumenten en bedrijven te brengen, de eigen klimaatprestaties van de Rijksoverheid te verbeteren met behulp van de CO2-prestatieladder, de Milieubarometer en data en uitgangspunten te harmoniseren.

lees verder

Green Deal Samenwerken aan transparantie van Natuurlijk en Sociaal Kapitaal

Voor een goede transitie naar een duurzame samenleving is meer informatie over gebruik en ontwikkeling van natuurlijk en sociaal kapitaal nodig. Het gaat om informatie die in relatie tot beleid, productie en consumptie duidelijkheid geeft over de impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal kapitaal.

lees verder

Green Deal Grassen & Gewassen

Het doel van deze Green Deal is het ontwikkelen van business cases en marktopbouw van biobased producten, met als basismateriaal grassen en gewassen.

lees verder
Dutch Sustainable Growth CoalitionDe Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) bestaat uit acht Nederlandse multinationals. Deze bedrijven gaan samen actief bedrijfsmodellen voor duurzame groei bevorderen en promoten.
VNO-NCW steunt dit initiatief van AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Heineken, KLM, Philips,
Shell en Unilever ten volle. De coalitie wordt gefaciliteerd door Ernst & Young.
 Klik hier voor het VNO-NCW-dossier
 

Onze gemeenschappelijke toekomst

De integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen van VNO-NCW en MKB-Nederland.
Platform OndernemendGroen
Meld u aan bij het platform OndernemendGroen en we houden u op de hoogte van bijeenkomsten en activiteiten.

Green Deals op de kaart:

Nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen

Nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland brengt de Nieuwsbrief Duurzaam Ondernemen uit.
Op www.agentschapnl.nl/aanmelden
kunt u terecht voor meer informatie en aanmelding.

En Route!
In 2012 stelden negentien sectoren in samenwerking met Agentschap NL een routekaart op. Deze toekomstscenario's laten zien hoe iedere sector in 2030 duurzamer, slagvaardiger en concurrerender kan zijn ten opzichte van 2010. Veel sectoren zijn bezig met de uitwerking van hun routekaarten. De resultaten van de routekaarten per sector zijn te vinden in het boekje En Route! In 2030 een duurzame en concurrerende industrie.